Policy

In deze policy is omschreven aan welke reglementen een gebruiker Velozine zich dient te houden. Met het aanmelden op de Velozine website verklaart de gebruiker akkoord én bekend te zijn met deze reglementen en zich te gedragen volgens deze policy. Dit reglement heeft betrekking op alle website functionaliteiten van Velozine zoals het forum en het activity gedeelte.

Terminologie
In de policy worden verschillende termen gebruikt:

De website, de site Velozine, www.velozine.nl
Gebruiker(s) Bezoekers van Velozine, die zich hebben geregistreerd en zodoende gebruik kunnen maken van de verschillende interactieve onderdelen.
Plaatsen (van informatie) Het insturen, versturen en plaatsen van informatie en afbeeldingen, in welke vorm dan ook op de website www.velozine.nl
Moderator Beheerders van de berichten welke geplaatst worden op de interactieve onderdelen van de website www.velozine.nl
Beheerder De eigenaar van www.velozine.nl en al haar (sub)domeinen.
Domein(en) www.velozine.nl, en alle met deze website verbonden domeinen.
Community Alle interactieve onderdelen waar de gebruiker kan plaatsen.
Lokale Disqus omgeving Disqus omgeving op het Velozine.nl domein en daartoe behorende subdomeinen.

 

1. Gebruiksvoorwaarden

 1. Reageren op een artikel op de Velozine site is slechts mogelijk via het Disqus platform. Inloggen via Disqus is mogelijk met een Disqus, Facebook, Twitter of Google account.
 2. Met het plaatsen van een reactie via Disqus, verklaart de gebruiker akkoord te zijn gegaan met de volledige policy, gedragregels, sancties en privacyverklaringen van Velozine. De gebruiker verklaart eveneens akkoord te gaan met de Disqus Terms of Service alsmede de Basic Rules.
 3. De beheerders is nadrukkelijk niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud, diensten, mogelijkheden, etc, aangeboden op de website en / of de mogelijke gevolgen daarvan, in welke vorm dan ook.
 4. De beheerder is nadrukkelijk niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor technische mankementen die kunnen leiden tot het verlies van functionaliteit of het verdwijnen van berichten binnen de Disqus omgeving.
 5. Iedere gebruiker is volledig verantwoordelijke voor de inhoud van zijn of haar plaatsingen.
 6.  Velozine is niet aansprakelijk voor hack pogingen waarmee informatie, van welke aard dan ook, over de gebruiker bekend wordt.
 7. Plaatsingen van een gebruiker kunnen worden gewijzigd of verwijderd door de gebruiker, echter bij sommige artikelen alleen gedurende een beperkte periode. Deze periode kan veranderen, zonder voorafgaande berichtgeving.
 8. Wanneer een gebruiker een plaatsing doet, in welke vorm dan ook, verleent de gebruiker automatisch toestemming om de inhoud van de plaatsing binnen Velozine te kunnen gebruiken zolang de beheerders of moderators dit wenselijk achten, rekening houdende met de Privacyverklaring. Zowel in berichten onder de gebruikersnaam, als in quotes onder een andere gebruikersnaam.
 9. De beheerder houdt zich het recht voor om een gebruiker de toegang tot de website te ontnemen indien de gebruiker zich niet houdt aan de gedragsregels of zich op enig andere wijze zich hinderlijk gedraagt.
 10. De beheerder houdt zich het recht voor een reactie binnen de Disqus omgeving te verwijderen indien deze in strijd is met de gedragsregels. Velozine houdt zich tevens het recht voor een gebruiker de toegang tot de lokale Disqus omgeving te ontnemen bij herhaaldelijke overtreding van de gedragsregels.
 11. Het verwijderen van een reactie c.q. de toegang tot de lokale Disqus omgeving ontzeggen kan geschieden door tussenkomst van de webmaster of door automatische keuzes van het Disqus platform zelf. Er zal door de beheerder niet inhoudelijk worden gereageerd op dergelijke acties.
 12. Het is voor gebruikers van het Disqus platform mogelijk reacties in strijd met onze policy te melden bij de moderator. Op zulke meldingen en evt. daaruit voortvloeiende acties zal eveneens niet inhoudelijk worden gereageerd.
 13. De inhoud van deze policy kan op ieder moment, zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 

2. Algemene gedragsregels

De volgende handelingen zijn niet toegestaan en leiden tot het verwijderen van het betreffende bericht en mogelijk verdere sancties, waaronder het ontzeggen van de toegang tot de lokale Disqus omgeving of het ontzeggen van de toegang tot de Velozine website:

 1. Het plaatsen van kwetsende, obscene, haatdragende, bedreigende, vulgaire, lasterlijke, racistische, pornografische, discriminerende, onnodig schokkende, gewelddadige of anderszins aanstootgevende teksten, afbeeldingen of links daarnaar.
 2. Respectloos gedrag richting medegebruikers. Laat medegebruikers in hun waarde en wees niet onnodig kwetsend en storend. Het plaatsen van berichten die aanvallend of beledigend zijn naar medegebruikers is niet toegestaan.
 3. Het plaatsen van verwijzingen, uitwisselingen, links of vragen met betrekking tot illegale / al dan niet illegaal verkregen software, video of geluidsbestanden.
 4. Het plaatsen van foto’s of video’s die een onnodig hoge belasting vormen voor de bandbreedte van de medegebruikers.
 5. Het plaatsen van een afbeelding, video of andere documentatie, op welke manier dan ook, waarvoor geen toestemming is verleend om deze te laden vanaf een systeem van een derde.
 6. Het plaatsen van een reactie anders dan in correct Nederlands, inclusief het gebruik van chat en SMS taal, dialect, overmatig gebruik van smilies, uitroeptekens, hoofdletters, grote, kleine of gekleurde tekst of het achterwege laten van punten en komma’s.
 7. Het plaatsen van privé gegevens van anderen. Het zonder toestemming plaatsen van persoonsgegevens, e-mail adressen, telefoonnummer, documenten etc. is nadrukkelijk verboden!
 8.  Het plaatsen van commerciële uitingen en/of reclame, in welke vorm dan ook, voor welke persoon of zaak dan ook is eveneens nadrukkelijk verboden.

  Velozine realiseert dat sommige gebruikers belangen hebben in commerciële activiteiten die verbonden zijn aan het thema van de website. Velozine vraagt deze personen extra nauwkeurigheid bij het plaatsen van onderwerpen en reacties om zodoende objectieve discussies te kunnen voeren. Bedrijven kunnen kunnen contact opnemen met Velozine voor advertentie mogelijkheden.

 9.  Het plaatsen van scriptalen, linken, code etc. die voor medegebruikers tot ongewenste effecten leiden.

Als de veiligheid of privacy van een medegebruiker in het gedrang komt door het schenden van de policy, kan de beheerder besluiten om hierover op te rapporteren aan derden zoals politie en de betreffende provider.

De beheerder heeft verder het recht om alle plaatsingen te allen tijde te censureren of te verwijderen naar eigen inzicht. Wanneer de policy hier niet in voorziet, is dit aan het inzicht van de beheerders.

3. Specifieke community gedragsregels

 1. Gebruikers dienen het onderwerp van een Disqus discussie te respecteren. Dat wil zeggen dat de discussie niet mag wijken van het initiële onderwerp. Afwijkende reacties kunnen verwijderd worden. Gebruikers die herhaaldelijk in overtreding blijken kunnen de toegang tot de lokale Disqus omgeving worden ontzegt.
 2. Het vervuilen van een discussie door het plaatsen van nietszeggende berichten, onderwerp ontwijkende berichten, spam of anderszins storende berichten (naar inzicht van de moderators en beheerders) leidt tot sancties.
 3. Wanneer een gebruiker de quote functie gebruikt, dient hij enkel de relevante passage te gebruiken. Wanneer een gebruiker quote, dient men hier altijd een reactie aan toe te voegen.

Versie 2.0
November 2016