Verklaring over privacy en cookies op Velozine.nl

Algemeen

Velozine.nl, hier na benoemd als ‘Velozine’ is een website van Two Circles Media, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55891136.

Toegankelijkheid en opslaan van gegevens
De website van Velozine en (eventuele) subdomeinen zijn voor de gebruiker vrij toegankelijk, kosteloos, onbeperkt en zonder enige beperkingen te gebruiken zonder het aanmaken van een specifieke gebruikers-account.

Deze website bevat geen (contact)formulieren en er worden geen persoonsgegevens opgeslagen, met uitzondering van de webshop; zie hiervoor het kopje ‘Gebruik van webshop’.

Cookies

Op deze website wordt alleen een Google Analytics-cookie gebruikt. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Privacy wetgeving en Google Analytics
Deze website gebruik van een Google Analytics script. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving die van kracht is sinds 25 mei 2018 ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is. Het Google Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Er wordt expliciet geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw surfgedrag op deze website speciale inhoud krijgt te zien. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld
Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Velozine en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Velozine heeft een verwerkersovereenkomst met Google.

Wij hebben Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Vanuit het Google Analytics account van Velozine wordt expliciet geen informatie gedeeld met Google of andere partijen.

Opt-out
Indien u het script van Google Analytics liever geheel wilt blokkeren, dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Deze plugin zorgt er voor dat uw bezoek niet meer meetelt in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – Verklaring van Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Stichting CJ Media) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Reageren

Het is mogelijk om te reageren op artikelen op Velozine via de reactiemogelijkheid onderaan een artikel. Het reageren kan onder bepaalde voorwaarden, waarbij wij een policy hanteren waarvan de gebruiker zich op de hoogte dient te stellen.

Versie 2.2
5 juni 2020