Voorwaarden

Inhoud

De inhoud van deze website bestaat uit redactionele publicaties en publicaties, al dan niet vanuit privé-aard, door de gebruikers van de website.

Hoewel door de redactie van Velozine grote zorg wordt besteed aan inhoud van het gepubliceerde, is het mogelijk dat de gegeven informatie onjuist of onvolledig is. De redactie behoudt zich het recht voor de gepubliceerde inhoud te allen tijde en met onmiddellijke ingang zonder kennisgeving aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen.

Velozine kan niet instaan voor de geschiktheid van de informatie voor de doeleinden waarvoor de gebruiker deze wil aanwenden. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt zonder garantie van haar geschiktheid, deugdelijkheid of juistheid ten aanzien van een bepaald doel.

Reageren

De gebruikers van Velozine kunnen op diverse delen binnen de website privé uitingen doen die al dan niet verband houden met de inhoud en doel van de website. De gebruiker stemt met het publiceren van een uiting in met de overeengekomen reglementen zoals bepaald in de policy. Hoewel Velozine er naar streeft om deze uitingen te alle tijden conform de overeengekomen bepalingen in de policy plaats te laten vinden, sluit Velozine alle aansprakelijkheid voor de uitingen van haar gebruikers en het naleven van deze policy expliciet uit.

Aansprakelijkheid

Velozine sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voort komt uit of in enig opzicht verband houdt met de inhoud of het gebruik van de website www.velozine.nl en alle subdomeinen.