Voorwaarden & reglementen

Inhoud

De inhoud van deze website bestaat uit redactionele publicaties en publicaties, al dan niet vanuit privé-aard, door de gebruikers van de website.

Hoewel door de redactie van Velozine grote zorg wordt besteed aan inhoud van het gepubliceerde, is het mogelijk dat de gegeven informatie onjuist of onvolledig is. De redactie behoudt zich het recht voor de gepubliceerde inhoud te allen tijde en met onmiddellijke ingang zonder kennisgeving aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen.

Velozine kan niet instaan voor de geschiktheid van de informatie voor de doeleinden waarvoor de gebruiker deze wil aanwenden. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt zonder garantie van haar geschiktheid, deugdelijkheid of juistheid ten aanzien van een bepaald doel.

Aansprakelijkheid

Velozine sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voort komt uit of in enig opzicht verband houdt met de inhoud of het gebruik van de website www.velozine.nl en alle subdomeinen.

Reageren

De gebruikers van Velozine kunnen op diverse delen binnen de website privé uitingen doen die verband houden met de inhoud en doel van de website. De gebruiker stemt met het publiceren van een uiting in met de overeengekomen reglementen zoals hier onder bepaald. Hoewel Velozine er naar streeft om deze uitingen te alle tijden conform de overeengekomen bepalingen in het reglement plaats te laten vinden, sluit Velozine alle aansprakelijkheid voor de uitingen van haar gebruikers en het naleven van dit reglement expliciet uit.

Reglement

Hier onder is het reglement omschreven waaraan een gebruiker Velozine zich dient te houden. Met het aanmelden op de Velozine website verklaart de gebruiker akkoord én bekend te zijn met deze reglementen en zich hier naar te gedragen. Dit reglement heeft betrekking op alle interactieve functionaliteiten van deze website.

Terminologie

In het reglement worden verschillende termen gebruikt:

De website, de site Velozine, www.velozine.nl
Gebruiker(s) Bezoekers van Velozine, die zich hebben geregistreerd en zodoende gebruik kunnen maken van de verschillende interactieve onderdelen.
Plaatsen (van informatie) Het insturen, versturen en plaatsen van informatie en afbeeldingen, in welke vorm dan ook op de website www.velozine.nl
Moderator Beheerders van de berichten welke geplaatst worden op de interactieve onderdelen van de website www.velozine.nl
Beheerder De eigenaar van www.velozine.nl en al haar (sub)domeinen.
Domein(en) www.velozine.nl, en alle met deze website verbonden domeinen.
Lokale reactie-omgeving Het interactieve deel onder redactionele inhoud op het domein van www.velozine.nl en daartoe behorende subdomeinen, waar de gebruiker informatie kan achterlaten en kan opvragen.

 

1. Gebruiksvoorwaarden

 1. Reageren op een artikel op de Velozine site is slechts mogelijk via het de lokale reactiemogelijkheid die onder de redactionele inhoud beschikbaar wordt gesteld.
 2. Met het plaatsen van een reactie, verklaart de gebruiker akkoord te zijn gegaan met het volledige reglement en privacyverklaringen van Velozine.
 3. De beheerder is nadrukkelijk niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud, diensten, mogelijkheden, etcetera, aangeboden via een reactie op deze website en / of de mogelijke gevolgen daarvan, in welke vorm dan ook.
 4. De beheerder is nadrukkelijk niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor technische mankementen die kunnen leiden tot het verlies van functionaliteit of het verdwijnen van berichten binnen de reactiemogelijkheid.
 5. Iedere gebruiker is volledig verantwoordelijke voor de inhoud van zijn of haar plaatsingen.
 6. Velozine is niet aansprakelijk voor hackpogingen waarmee informatie, van welke aard dan ook, over de gebruiker bekend wordt.
 7. Plaatsingen van een gebruiker kunnen worden gewijzigd of verwijderd door de gebruiker, echter bij sommige artikelen alleen gedurende een beperkte periode. Deze periode kan veranderen, zonder voorafgaande berichtgeving.
 8. Wanneer een gebruiker een plaatsing doet, in welke vorm dan ook, verleent de gebruiker automatisch toestemming om de inhoud van de plaatsing binnen Velozine te kunnen gebruiken zolang de beheerders dit wenselijk achten, rekening houdende met de Privacyverklaring. Zowel in berichten onder de gebruikersnaam, als in quotes onder een andere gebruikersnaam.
 9. De beheerder houdt zich het recht voor om een gebruiker de toegang tot de website te ontnemen indien de gebruiker zich niet houdt aan de gedragsregels of zich op enig andere wijze zich hinderlijk gedraagt.
 10. De beheerder houdt zich het recht voor een reactie binnen de reactie-omgeving te verwijderen indien deze in strijd is met de gedragsregels.
 11. Het verwijderen van een reactie kan geschieden door tussenkomst van de webmaster. Er zal door de beheerder niet inhoudelijk worden gereageerd op dergelijke acties.
 12. Het is voor gebruikers van het reactie-mogelijkheid mogelijke reacties in strijd met ons reglement te melden bij de beheerder. Op zulke meldingen en eventueel daaruit voortvloeiende acties zal eveneens niet inhoudelijk worden gereageerd.
 13. De inhoud van dit reglement kan op ieder moment, zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

2. Algemene gedragsregels

De volgende handelingen zijn niet toegestaan en leiden tot het verwijderen van het betreffende bericht en mogelijk verdere sancties, waaronder het ontzeggen van de toegang de Velozine website:

 1. Het plaatsen van kwetsende, obscene, haatdragende, bedreigende, vulgaire, lasterlijke, racistische, pornografische, discriminerende, onnodig schokkende, gewelddadige of anderszins aanstootgevende teksten, afbeeldingen of links daarnaar.
 2. Respectloos gedrag richting medegebruikers. Laat medegebruikers in hun waarde en wees niet onnodig kwetsend en storend. Het plaatsen van berichten die aanvallend of beledigend zijn naar medegebruikers is niet toegestaan.
 3. Het plaatsen van verwijzingen, uitwisselingen, links of vragen met betrekking tot illegale / al dan niet illegaal verkregen software, video of geluidsbestanden.
 4. Het plaatsen van foto’s of video’s die een onnodig hoge belasting vormen voor de bandbreedte van de medegebruikers.
 5. Het plaatsen van een afbeelding, video of andere documentatie, op welke manier dan ook, waarvoor geen toestemming is verleend om deze te laden vanaf een systeem van een derde.
 6. Het plaatsen van een reactie anders dan in correct Nederlands, inclusief het gebruik van chat en SMS taal, dialect, overmatig gebruik van smilies, uitroeptekens, hoofdletters, grote, kleine of gekleurde tekst of het achterwege laten van punten en komma’s.
 7. Het plaatsen van privé gegevens van anderen. Het zonder toestemming plaatsen van persoonsgegevens, e-mail adressen, telefoonnummer, documenten etc. is nadrukkelijk verboden!
 8.  Het plaatsen van commerciële uitingen en/of reclame, in welke vorm dan ook, voor welke persoon of zaak dan ook is eveneens nadrukkelijk verboden.

  Velozine realiseert dat sommige gebruikers belangen hebben in commerciële activiteiten die verbonden zijn aan het thema van de website. Velozine vraagt deze personen extra opmerkzaamheid bij het plaatsen van onderwerpen en reacties om zodoende objectieve discussies te kunnen voeren. Bedrijven kunnen kunnen contact opnemen met Velozine voor advertentie mogelijkheden.

 9.  Het plaatsen van scriptalen, linken, code etc. die voor medegebruikers tot ongewenste effecten leiden.

Als de veiligheid of privacy van een medegebruiker in het gedrang komt door het schenden van het reglement, kan de beheerder besluiten om hierover op te rapporteren aan derden zoals politie en de betreffende provider.

De beheerder heeft verder het recht om alle plaatsingen te allen tijde te censureren of te verwijderen naar eigen inzicht. Wanneer het reglement hier niet in voorziet, is dit aan het inzicht van de beheerders.

3. Specifieke gedragsregels

 1. Gebruikers dienen het onderwerp van een discussie te respecteren. Dat wil zeggen dat de discussie niet mag wijken van het initiële onderwerp. Afwijkende reacties kunnen verwijderd worden. Gebruikers die herhaaldelijk in overtreding blijken kunnen de toegang tot de lokale Disqus omgeving worden ontzegt.
 2. Het vervuilen van een discussie door het plaatsen van nietszeggende berichten, onderwerp ontwijkende berichten, spam of anderszins storende berichten (naar inzicht van de moderators en beheerders) leidt tot sancties.
 3. Wanneer een gebruiker de quote functie gebruikt, dient hij enkel de relevante passage te gebruiken. Wanneer een gebruiker quote, dient men hier altijd een reactie aan toe te voegen.

Versie 3.0
December 2021