MTB-routenetwerk Zuid-Limburg: Het komt er niet van zelf…

Update over de grensoverschrijdende routes rond Maastricht

Anderhalf jaar geleden spraken we Sjef Eijmael over de ontwikkeling van nieuwe routes in Zuid-Limburg. De plannen omvatten een grensoverschrijdend routenetwerk met nieuwe singletracks op en rond de Sint-Pietersberg, op Nederlandse en Belgische grond.

Mountainbike vereniging Trailz043 maakte zich sterk voor de totstandkoming en vrijwilligers stonden klaar om de schop de grond in te steken. In het derde en vierde kwartaal van 2016 zou er met de aanleg begonnen worden. Inderdaad… zou… Het is inmiddels 2017 en er zijn nog geen routes. Wij gingen te rade hoe dat nou komt.

Sjef Eijmael licht toe:

“We zijn nog steeds niet uit het vergunningencircuit. Wat nu speelt is een Omgevingsvergunning die we nog moeten krijgen. Deze wordt op basis van (de zoveelste) Natuurtoets opgesteld, die we door Patrick Jansen hebben laten maken.”

Natuurtoetsen, adviezen en procedures, die kosten allemaal geld. Waar komt dat geld vandaan?

Eijmael vervolgt:

“Inmiddels hebben we alle onderhandelingen ondergebracht bij Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg (MOZL), die na jaren van voorbereiding eind vorig jaar is opgericht. MOZL is ook verantwoordelijk voor aanleg in samenwerking met Trailz043. Dat geldt ook voor de financiële afhandelingen, alhoewel de subsidie van de Gemeente Maastricht nog steeds naar Trailz043 gaat. De aanvulling komt van de provincie Limburg, waarmee we dit project financieel dekkend krijgen.

Jammer genoeg is al een substantieel deel van dit bedrag gebruikt voor het vergunningentraject, maar dat is nu eenmaal hoe het gaat. Je moet voor alles een vergunning hebben en alles moet onderbouwd zijn. Zo moet je onderzoek laten plegen naar eventuele schadelijke gevolgen, inventarisatie van de natuurlijke waarden en bodemgesteldheid. Dit kan je niet zelf doen dus moet je daar professionele hulp bij inroepen. Tijdens dit proces hebben we veel concessies moeten doen qua totale lengte en startlocatie.

Trailz043-01

Vergunningen en kosten zijn flinke drempels om overheen te komen. Dat geldt ook voor grenzen. Al zijn grenzen tussen landen tegenwoordig niet heel erg zichtbaar meer, wil dat nog niet zeggen dat ze er niet zijn. Ook bij de aanleg van dit grensoverschreidend routenetwerk zijn ze merkbaar, aldus Eijmael:

“Intussen hebben de Vlamingen vanuit de Vlaamse Provincie Limburg ook niet stilgezeten en hard gewerkt om aan de andere zijde van de grens routes te realiseren die op die van ons aansluiten. De Sint Pietersbergroute is nu ongeveer 20 km lang geworden, in plaats van de meer dan 35 km die we eerst voor ogen hadden. 7 kilometer zal over de Sint Pietersberg gaan en bestaan uit duurzaam en onderhoudsarm aangelegde bochtige singletracks met het nodige klimmen en afdalingen. Uitdagend voor zowel cross country als enduro rijders. Dit deel van de route wordt in nauwe samenwerking met Natuurmonumenten aangelegd.

Over de grens zal de route vervolgen langs het Kannerbos – dat nog deels in Nederland ligt – en in België via de gemeente Riemst (Eben Emael, Kanne en Vroenhoven). De route zal hier deels verhard en deels onverhard over landwegen gaan om vervolgens omhoog over “de Kip” te gaan. Dit is een lange beklimming over een bospad op een flinke heuvel die zijn naam dankt aan het kiepen (kippen) van grond.”

SjefEijmaelDH

De route loopt dus enkel over Nederlands grondgebied en aan het Vlaamse deel van België. De Walen doen niet mee?

“De aansluiting naar de Voerstreek lukt niet omdat de Walen geen actie ondernemen, ondanks de herhaalde verzoeken van onze kant. Hier speelt de aloude taalstrijd weer op die Vlamingen en Walen al decennia lang uit elkaar drijven.

De complexiteit van het totstandkomen van de Sint Pietersbergroute is onvergelijkbaar met de meeste routes in Nederland. Dat ligt deels aan de locatie, de Natura 2000 waarde van de Sint Pietersberg en de Vlaamse en Waalse belangen. Het gezegde “sport verbroederd” heeft tot nu toe alleen met de Vlamingen gewerkt, maar misschien dat er in de toekomst nog een omslag komt.”

Van het totale plan zijn dus delen aangepast of zelfs gesneuveld. Maar van de kaart is het hele verhaal zeker niet. Na een langdurig proces is er nu eindelijk licht te zien aan het einde van de tunnel en kan er concreet gepland gaan worden. Over de start van de werkzaamheden en oplevering van de route meldt Eijmael ons:

“Omdat het broedseizoen eraan komt, kunnen we pas in augustus/september met de route aan de slag en 2 maanden later zal deze opgeleverd worden. We zijn hiermee gestart in de tweede helft van 2012 en inmiddels is het 2017… Vijf lange jaren met ups and downs, waarbij vooral het proces rond de ecologische vergunningen de uitvoering van de plannen enorm vertraagd (en duur gemaakt) hebben. Maar dankzij onze eigen vastberadenheid en dankzij Patrick Jansen zijn we nu zover gekomen dat bijna alle stations gepasseerd zijn.”

ZLimburg_Route01

Vorige maand kreeg de nieuwe route in de Schoorlse Duinen groen licht, maar pas nadat er een langdurige procedure doorlopen was rond de afgegeven vergunning. Het was een sterke reality check dat routes écht niet ‘zomaar’ uit de grond komen. De plannen in Zuid-Nederland onderstrepen dit nog eens extra.

Eijmael vult aan:

“Het “rijpingsproces” in Zuid-Limburg heeft zeker een achterstand als we kijken naar de mooie routes die de afgelopen 5 jaar in de rest van Nederland aangelegd zijn. Toch is er licht aan het einde van de tunnel. Een samenwerkingsverband zoals MOZL met alle grote MTB clubs, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de Provincie en alle wielerminnende gemeenten zijn dan ook ongekend in Nederland. Ze zijn ook noodzakelijk omdat hiermee veel bruggen gebouwd worden en samengewerkt kan worden om van Zuid Limburg de mooiste en meest duurzame MTB regio van Nederland te maken.”

Het is goed om te zien dat er bikers zijn met een lange adem, ook naast de fiets. 5 jaar bezig zijn met de aanleg van een route, nog zonder dat je één keer de schop vast hebt kunnen houden… ga er maar aan staan…

Vrijwilligers voor aanleg en onderhoud zijn altijd welkom en kunnen zich melden bij Ron van de Booren, de coordinator van de routebouwers bij Trailz043 via: info@trailz043.nl

Tekst: Jeroen van den Brand
Met dank aan: Sjef Eijmael

Posted in Nieuws, Spots.