Veluwezoom: Bekeuring voor mountainbikers die buiten de route rijden

Mountainbike alleen op de toegestane paden

Afgelopen november werd de vernieuwde Veluwezoomroute officieel geopend. Een route waar al jaren veel om te doen was. Met de vernieuwingen kwamen er nieuwe secties bij die uitdaging moeten bieden. Om meer scheiding tussen de verschillende bezoekers van het gebied te krijgen verdween de zuidelijke lus van de oude route, gekenmerkt door zijn hoogtemeters en wortels.

Voor sommigen zijn die hoogtemeters en wortels echter reden om toch het oude tracé te blijven volgen. Natuurmonumenten waarschuwt nu dat je vanaf maart het risico loopt een bekeuring te krijgen, wanneer je je buiten de huidige mountainbikeroute begeeft.

Dat de van origine ruim 50 kilometer lange route aan een upgrade toe was, was voor niemand nieuws. De uitvoering liet echter lang op zich wachten en de verwachtingen werden er niet minder door. De vernieuwde route moest de verschillende gebruikersgroepen beter scheiden en tegelijkertijd aantrekkelijker zijn voor mountainbikers die meer uitdaging zoeken. Dat is ten dele gelukt, zoals onze Lars uitvoerig analyseerde. Er werden talloze nieuwe technische secties gemaakt. Vaak korte lusjes die naast de hoofdroute liggen en die je dus als optie kunt rijden. Maar men hanteert bewust een tweerichtingsbeleid: je mag vrijwel alles van de route in twee richtingen rijden. En dat terwijl nieuwe technische stukken slechts twee moderne sturen breed zijn, of zelfs minder dan dat… De zuidrand van de oude route kende veel hoogteverschil en wortelsecties en was het spektakelstuk van die route. De nieuwe route mijdt dit deel volledig: volgens velen een groot gemis.

In de nieuwe route zitten zowaar switchbacks. En ze zijn verre van makkelijk, zo ondervond Lars tijdens de officiële opening.

Óf het is domweg gewoonte, of het is omdat je de nieuwe lus(sen) niets vindt, waardoor je het oude tracé van de mountainbikeroute toch blijft volgen. Feit is dat blijkbaar velen dat nog steeds doen, aldus boswachter Paul Jansen zoals in het persbericht van Natuurmonumenten. Nu kun je beargumenteren dat Natuurmonumenten geen tweerichtingsbeleid zou moeten voeren, of niet het zuidelijke deel van de route had moeten ‘elimineren’. Maar Natuurmonumenten heeft met meer gebruikersgroepen rekening te houden dan alleen mountainbikers én – niet geheel onbelangrijk – wil dat de meest kwetsbare gebieden worden ontzien ten gunste van flora en fauna. En daar zal men zich toch bij neer moeten leggen; het is immers hun grondgebied.

Goodwill: verspeel het niet

En misschien belangrijker nog: dat de aanloop naar de vernieuwingen zo lang duurde, toont aan dat het allemaal niet zo simpel is om een route aan te leggen. Er was lang overleg nodig tussen diverse partijen – waaronder een grote groep vrijwillige bikers – om tot een werkbaar compromis te komen. Bijkomend effect van die gezamenlijke inspanning is dat er wederzijds meer begrip is ontstaan voor elkaars belangen. Die goodwill is essentieel om het gebied toegankelijk te houden voor bikers én om in de toekomst optimalisaties door te kunnen voeren. Natuurmonumenten heeft nadrukkelijk een eigen plan getrokken bij de uitvoering van ‘Veluwezoomroute 2.0’, zoals we eerder al eens belichtten. Het werk is dus zeker nog niet af en eerder een continuproces en dat is vooral gebaat bij die goodwill.

Het behoeft dus weinig toelichting dat met het rijden buiten de huidige route die goodwill onder druk komt te staan. Dus wat je ook vindt van de huidige route: ga hem niet te buiten. Niet alleen vanwege een boete, maar vooral om je medebikers niet in de steek te laten.

Extra toezicht en bekeuren

Natuurmonumenten gaat dan ook extra toezicht houden. Bikers die zich buiten de nu geldende route bevinden, krijgen tot eind maart een waarschuwing. Vanaf maart kun je een bekeuring verwachten.

Vignet

Om gebruik te maken van de Veluwezoomroute moet je een geldig vignet hebben. Dat vignet kost € 12,00. Wanneer je al lid bent van Natuurmonumenten betaal je €9,00. Het vignet is het hele jaar geldig en geldt ook voor de routes in Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen, Bergherbos-Montferland, Voorsterbos-Waterloopbos en Beetsterzwaag.

Geplaatst in Nieuws, Reizen en routes en getagd met , , , , .
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments