Mountainbike parcours Zandvoort wordt eindelijk officieel!

Ruim 15 jaar ligt er al een mountainbikeroute in de duinen bij Zandvoort. Wat ooit begon als een rondje dat door lokale cyclocrossers gebruikt werd, groeide onder impuls van lokale bikers langzaam uit tot een mountainbikeroute van zo’n 9 kilometer, slingerend door de duinen rondom het bekende Circuit Park Zandvoort. Zowel het Circuit als het mountainbikeparcours gaat grotendeels over grondgebied van de gemeente. De route bestaat uit een technische Zuidlus en een iets minder technische, maar glooiende Noordlus. Die noordelijke lus loopt deels door het Nationaal Park Zuid-Kennemerland dat beheert wordt door PWN.

De route slingert rond het Circuit Park Zandvoort en is onderverdeelt in twee lussen. Het noordelijke deel loopt deels door PWN gebied (rechts van de gele lijn). Het routekaartje is overigens iets gedateerd. Inmiddels zijn er enkele lussen en een brug over een waterpartij bij gekomen.

De route in huidige vorm is het gevolg van nauw overleg door de lokale Dunebikers met gemeente en PWN. Het gebied werd – vooral in de winter wanneer het zand niet al te los is – druk bezocht door bikers. Er werd door veel bikers gebruik gemaakt van de beschermde zeereep in het noordelijke deel van de Kennemer Duinen; een aantrekkelijke route zou dit kunnen voorkomen. Zowel het Circuit, de gemeente en PWN waren te vinden voor dit plan en de Dunebikers gingen aan de slag. De aangelegde route bleek uitdagend genoeg en door structureel onderhoud blijft ‘ie dat ook; bikers blijven op de route en alle betrokkenen waren enthousiast.

Gedoogd

Soms is enthousiasme niet genoeg. De verbinding tussen de zuidelijke en noordelijk lus vroeg om een doorsteek over het PWN terrein en door 80m2 gebied met de Natura 2000 status. Hiervoor is een vergunning nodig, wat een lange doorlooptijd kent, zoals we ook weten van andere gevallen. Niettemin gedoogde PWN de bikers op basis van de ervaringen met de route tot dusver. Dunebikers mocht alleen in dit gedeelte géén onderhoud plegen of de route voorzien van bordjes.

Na een traject van enkele jaren stootte de eerste vergunningsaanvraag op bezwaren van Stichting Natuurbelang. Vorig jaar augustus is een beter onderbouwde aanvraag ingediend en deze werd in het najaar al goedgekeurd. Ook de Stichting Natuurbelang en Stichting Duinbehoud hebben na overleg hun handtekening gezet onder de herziene, gedetailleerde aanvraag. Onderdeel van de herziening is dat er onder meer maatregelen worden getroffen om biken buiten de route te voorkomen. Op initiatief van het Circuit komt er een hek om het hele gebied. Dit hek moet ook voorkomen dat circuitbezoekers via de geluidswal en de omringende duinen het circuit betreden. Zeker op de drukke familiedagen gaf dit veel overlast en verstoring van de omliggende natuur.

100% officieel

Met de nieuwe maatregelen en het verkrijgen van de vergunning kan de gehele route straks als officiële mountainbikeroute worden aangemerkt, voorzien van bordjes én actief onderhoud. Een kort deel van het hek zal op de huidige route van de Noordlus komen te staan; de route ter plaatse wordt dan ook iets verlegd. Inmiddels zijn vrijwilligers van de Dunebikers hard aan de slag gegaan met het verleggen van de route, worden de stroken met erg los zand voorzien van schelpen of roosters en worden de nodige bordjes geplaatst. De werkzaamheden moeten voor 1 maart – het begin van het broedseizoen – afgerond zijn.

Posted in Nieuws, Routes and tagged , , , , .

Reacties

avatar