MTB Utrechtse Heuvelrug helpt Staatsbosbeheer met natuurdoelen

Samenwerken om natuurdoelen te halen: “Het werkt!”

Dat de natuur onder druk staat, zal voor niemand nieuws zijn. Voor eigenaren en beheerders van natuurgebieden zijn er dan ook talloze uitdagingen. Het in balans houden van de verschillende belangen wordt al snel potje jongleren voor gevorderden. Om die reden werkt Staatsbosbeheer dan ook samen met allerlei partijen aan diverse natuurprojecten. Partijen zoals de vrijwilligers van Stichting MTB Utrechtse Heuvelrug. “De resultaten laten zien dat samenwerken werkt!”, aldus Staatsbosbeheer.

Mountainbikers helpen op de Utrechtse Heuvelrug ook buiten de mountainbikeroute

We hoeven niet eens zo diep te graven in ons geheugen om te realiseren dat de natuur onder druk staat, maar óók dat mountainbikers al snel in het verdomhoekje worden weggezet. In tijden van steeds meer gepolariseerde discussies, is het toch wel een flinke opsteker dat een organisatie als Staatsbosbeheer de moeite neemt om de waardering uit te spreken naar een groep vrijwilligers. In dit geval specifiek die van Stichting MTB Utrechtse Heuvelrug. Want gezamenlijk hebben ze de afgelopen tijd diverse natuurprojecten opgepakt op en rond de Utrechtse Heuvelrug. En nee, we hebben het hier expliciet niet over route-onderhoud, maar over projecten juist buiten de mountainbikeroutes. Zo gaf de stichting begin vorig jaar al te kennen dat ze zelfs een schaapskudde sponsoren uit het opgehaalde vignetgeld! Maar daarbij is het niet gebleven. Staatsbosbeheer liet deze week namelijk een persbericht uitgaan met een samenvatting van alle projecten waarin ze samenwerkten met de mountainbikers van Stichting MTB Utrechtse Heuvelrug.

Salamanderweide en wandelend bos Ginkelduin

Zo is er door inzet van ruim veertig mountainbikers, uitgerust met handzagen en knipscharen, op en rond heideterrein op de Amerongse Berg en in het Leersumse Veld flink gesnoeid. Deze gebieden hebben een zeer gunstige ligging voor warmte minnende planten en dieren. Ook broedvogels gedijen goed in het gebied. Althans, als de heide vooral heide kan zijn. De mountainbikers hebben dan ook veel opkomende jonge boompjes en struiken uit het gebied verwijderd. Daardoor kunnen dieren als de zandhagedis, de levendbarende hagedis, hazelworm en de nachtzwaluw hier beter hun gang gaan. Het onderhoud zorgt er voor dat de heide zich beter kan ontwikkelen en er blijven waardevolle open plekken in de ‘wandelende’ bosrand. De biodiversiteit neemt hierdoor ook nog eens verder toe.

Staatsbosbeheer Stichting MTB Utrechtse Heuvelrug Samenwerking

De grote hoeveelheid aan bomen en struiken werden afgevoerd met een slee die werd voortgetrokken door paarden van “Paard aan het Werk”. Géén zware machines dus in het precaire terrein en géén verstorende, harde geluiden. Foto: Pieter van Leeuwen (Stichting MTB Utrechtse Heuvelrug).

Nieuwe heide-akkers Leersumse Veld

Ook al volg je géén nieuws, dan kan het je haast nog steeds niet ontgaan zijn dat er volop discussie is over stikstof in de natuur. Meer bepaald het teveel daaraan. Echt nieuws is dat niet, want het is een probleem dat al decennia speelt. De toename van stikstof, samen met de extreem droge periodes die we ook steeds vaker hebben, hebben heides en bossen het erg moeilijk. Veel planten worden verdrongen door planten die een hogere tolerantie hebben tegen stikstof. Bijgevolg raken steeds meer ‘heidesystemen’ verstoort, omdat de ook zo essentiële insecten voor de instandhouding, uitsterven. De biodiversiteit neemt daardoor flink af.

Om verzuring tegen te gaan moeten arme zandgronden bodemverbetering ondergaan. En op het Leersumse Veld is dat met behulp van de mountainbikers van Stichting MTB Heuvelrug gedaan. Er is een drietal heide-akkertjes aangelegd. Vooraf is een bodemanalyse uitgevoerd om te bepalen wat er specifiek nodig is om de grond er te verbeteren. De akkers zijn ingezaaid met specifieke gewassen die in de winter voor de vogels een bron van voedsel zijn. In de bloeiperiode is het een bron van nectar voor insecten.

Uit het persbericht van Staatsbosbeheer:

“Afgelopen seizoen hebben de akkers volop gebloeid en het heeft er gegonsd van de insecten. Hier hebben vogels zoals de klauwieren van geprofiteerd, die waren veel te vinden bij de akkers. Reewild en hazen hebben zich het hele jaar tegoed gedaan aan deze aanvulling in hun steeds kariger wordende menu. Bovendien biedt het een extra schuilplek voor reeën, ze slapen er graag overdag. Het is een succesvolle pilot geweest! En dit wordt voortgezet en beheerd door een lokale akkerbouwer.”

Herstel heide Austerlitz

Naast labeur ondersteund Stichting MTB Utrechtse Heuvelrug ook financieel. Zo is er dankzij een financiële bijdrage van de mountainbikers in de boswachterij Austerlitz gewerkt aan het herstel van het heidesysteem. Hier zijn onder meer ongewenste Amerikaanse eiken verwijderd. Inheemse struiken die een belangrijke bron van nectar zijn, zijn er juist voor terug geplaatst. Met het uitstrooien van schelpengruis is het grote te kort aan kalk gecompenseerd.

Vlonderpad en fonkelnieuwe banken in De Vuursche

Een vaak nat gedeelte van het Boschwachterspad en wandelroute Buiten in de Kuil in boswachterij De Vuursche is onlangs voorzien van een vlonderpad. Staatsbosbeheer en vrijwilligers van van Stichting MTB Utrechtse Heuvelrug staken hier gezamenlijk de handen uit de mouwen, zodat je nu met droge voeten naar het uitkijkpunt bij het Pluismeer kunt komen. En bij dit uitkijkpunt staan twee fonkelnieuwe banken. De materialen voor het vlonderpad én de twee zitbankjes zijn geschonken door de Stichting.

Bron: www.boswachtersblog.nl/utrecht

Zijn mountainbikers natuurliefhebbers?

Redactioneel commentaar

Uiteraard is dit persbericht een goednieuwsshow. Maar het doet niets af aan het gegeven dat vrijwilligers van Stichting MTB Utrechtse Heuvelrug de mouwen opstropen en verder kijken dan alleen de eigen mountainbikeroutes. In tijden waarin mountainbikeroutes en mountainbikers zelf steeds vaker onder vuur liggen ten aanzien van natuurbeheer, is wat extra aandacht voor het gegeven dat mountainbikers óók natuurliefhebbers (kunnen) zijn, alleen maar prima.

Zwart-wit is de wereld nooit geweest, maar momenteel is er een dubieuze trend zichtbaar van organisaties die opkomen voor de natuur… ten koste van alles. Mountainbikers worden maar al te vaak weggezet als een invasieve soort, waarvoor geen enkele plek is in de natuur – behalve een weiland. Die mening mag je hebben, maar feit is dat deze vorm van recreatie al jaren óók goed samen kan gaan met natuurbeheer.

Wat Staatsbosbeheer dus doet én nu actief onderstreept met een persbericht, is dat de oplossingen voor de complexe problemen rondom natuurbehoud en recreatie wel degelijk zit in het openstaan voor alle doelgroepen én dat actief samenwerken een sleutelrol kan hebben in duurzame, integrale oplossingen waar zowel de natuur als het overgrote deel van de bevolking samen profijt van hebben.

Geplaatst in Nieuws en getagd met , , , , .
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments